Duyuru Detay
TÜBİTAK PROJELERİNDE BURSİYERLERE SİGORTA ZORUNLULUĞU , BURSİYER BİLGİ FORMU Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 10-03-2017 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 03-03-2016 Ekleyen Bap Yetkilisi Hasan BARAN
Duyuru Detayı

TÜBİTAK  PROJELERİ KAPSAMINDA BURSİYER ÖĞRENCİLERİN SİGORTA

GİRİŞLERİ.

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Bu kapsamda;(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenerek TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görevli ve herhangi bir kurumda çalışmayan bursiyerlerin özel sigortalılar kapsamına alınması sağlanmıştır.(2) 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyerlerin sigortalılık başlangıç tarihi, projeye dahil olma tarihi olarak belirlenmiştir.(3) 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyeler için ödenecek burs tutarlarının prime esas kazanç olarak dikkate alınması amaçlanmıştır.(4) 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde yer alan “bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler” ibaresi eklenerek projelerde görevli bursiyerler için ödenecek iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile genel sağlık sigortası ödeme yükümlüsü belirlenmiştir.Üniversite ve diğer yürütücü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek uygulamada; sigorta başlangıcı yapılmayan bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılmaması önem arz etmektedir.Gereği için bilgilerinize sunarız.ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü


EK DOSYALAR:
  1. TÜBİTAK BURSİYER FORMLARI.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__