Duyuru Detay
2017 YILI BİREYSEL ARAŞTIMAR PROJELERİ BAŞVURU KOŞULLARI , DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 30-12-2018 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 20-12-2016 Ekleyen Bap Yetkilisi Ali ÇELİK
Duyuru Detayı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca Bireysel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Proje Başvuru kabul şartları üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda;

 

a-Proje Önerilerinin Hakem Değerlendirmelerinin puantaj usulüyle yapılmasına, 100(Yüz) üzerinden 60 (Altmış) ve üzeri puan alan  proje önerilerinin  değerlendirmeye alınmasına, 60  puanın altında  olan proje  önerilerinin ise  hakem görüşleri doğrultusunda  revize edilmek üzere yürütücüye iade edilmesine,

b- 01 Ocak 2017 tarihi  itibariyle bir öğretim üyesi en çok 2 (iki) adet Bireysel Araştırma Projesi ve 5 adet Lisansüstü Tez Projesi (LTP), olmak üzere toplam 7 adet proje yürütücüsü olabileceğine,

 

c. Proje sonuç raporunu  süresi içerisinde (Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren ve  rapor yazma süresi için tanınan  3 ay ek süreden sonra )  BAP otomasyonuna yüklemeyen  ve  ciltlenmiş sonuç raporunu BAP birimine teslim etmeyen yürütücülere 2017 yılı i itibariyle 1 yıl, 2018 yılı ve sonrası için 2 yıl boyunca proje desteği verilmemesine,

 

d- ÇAKÜ BAP Komisyonunca desteklenen her türlü yayınlarda, "Bu Çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası:..." (This Project is Supportedby Çankırı Karatekin University Research Fund Project Number:...) şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. Bu ibareye yer vermeyen yürütücülere 2 yıl süre ile herhangi bir türde destek sağlanamayacağına,

e- Proje Başvurularında yürütücülerin hakem önerisinde bulunurken en az 5 adet farklı Üniversitelerden olmak şartıyla hakem önerisinde bulunması gerektiği, hakem önerisi bulunmayan projelerin değerlendirmeye alınmayacağına oy birliğiyle karar verildi.


EK DOSYALAR:
  1. 19 Aralık 2016 BAP Komisyon Kararları.pdf

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__