Duyuru Detay
(Onay No: 1) 2 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 15-01-2017 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 02-01-2017 Ekleyen Bap Yetkilisi Ali ÇELİK
Duyuru Detayı

Sayın: Firma Yetkilisi                                                                                        

 

           Ekli Teknik Şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3.maddesinin f. bendi ile 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 21/d (doğrudan temin) maddesi gereği;

          Teklif vermek isteyen firmalar/kişiler  tekliflerini,   yukarıda belirtilen tarih ve saat'e kadar  http://ebap.karatekin.edu.tr uzantılı web adresi üzerinden Online (otomasyon üzerinden)  iletmesi gerekmektedir.

 

 

 

                                                                                                                                                                              Hasan BARAN

                                                                                                                                                                              Şube Müdürü                                     

 

Eki:1 Adet Bilimsel Araştırma Projesine ait 2 kalem malzeme listesi ve teknik şartnamesi

 

Not:

1-      Fiyat bildirim mektuplarında ‘şartnamenizi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum’ ibaresi bulunacaktır.

2-      Fiyat bildirim Teklif mektuplarında, birim fiyatları rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır.

3-      Fiyat bildirim teklif mektuplarında bildirilen fiyatlar TL. Cinsinden verilecektir.

4-      Fiyat bildirimi verilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren doküman (Teknik Şartnameye Cevap) ile marka ve modeli belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5-      Teklifler toplam bedel üzerinden kabul  edilecektir

6-      Yasaklı Firmalar teklif veremez.

7-      İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapar ve teminat ister.

8-      Teklif Mektuplarında malzeme teslim tarihleri kesinlikle yazılacak olup, aksi takdirde teklif mektubu geçersiz sayılacaktır.

9-      Cihazlar için üretici veya ana bayii firması tarafından yetki belgesi ve garanti belgesi verilecektir.

10-    Fiyat bildirim teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine iletilecektir.

11-    Tekliflerinizi KDV hariç bildirmek zorunludur.

12-   Teklif Mektubu ve varsa  ekleri, doğru, okunaklı ve eksiksiz bir şekilde doldurularak otomasyon üzerinden elektronik ortamda teklif verilmelidir.

13-   Satın alınacak Ürünün teknik şartnamesi var ise Firma bu teknik şartnamedeki özellileri karşılamakla yükümlüdür.

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 1)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Fotokopi 4235 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Ciltleme ve baskı giderleri 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__